tel 025-244-8450
takahashi@hashigodesign.com

HASHIGO DESIGN
1-3, Tenmeicho, Chuo-ku,
Niigata city, Niigata, 950-0077, JAPAN